Sørover er en frittstående reisemedisinsk klinikk


Sørover, tidligere Vaksineklinikken, ble startet i 1999. Sørover er en frittstående, privat reisemedisinsk klinikk. Vi holder til i Kirkegata 22 i Kristiansand sentrum.

Klinikken eies av Kjersti Alice Jortveit, sykepleier med videreutdanning i reisemedisin og solid reiseerfaring bl.a. som backpacker i Asia, frivillig arbeid med barn i Manilla, turistreiser til Cuba, Israel, Marokko osv, familiereiser til Sør Afrika og Sør Europa, især Provence. Jobbet som daglig leder ved Sørover siden 2004, kjøpt opp klinikken i 2017.

Anne Rødal Karlsen er fast vikar og hjelper stadig til i travle tider. Hun er sykepleier og har jobbet med reisemedisin siden 2005, har også god reiseerfaring, med bl.a. Thailand og div reiser til øst Europa.

Ansvarlige lege er Dr. Holgeir Skjeie, spesialist i allmennmedisin.

Holgeir Skjeie har bred kompetanse, med felterfaring fra Afrikas Horn, Sør-Libanon og Bosnia, og vitenskapelig produksjon relatert til migrasjonsmedisin. Det er Skjeie, sammen med Dr. Ole Rysstad og Dr. Birgit Lie som startet klinikken i 1999.

Sykepleiernee utfører det daglige vaksinasjons og rådgivningsarbeid. Ulike leger er i bakvaktfunksjon på rotasjon og definerer den medisinsk-faglige policy ved klinikken. 

Sørover har gjennom arbeidet med reisemedisin vært spesielt opptatt av optimal beskyttelse mot mygg, da mygg overfører mange sykdommer det ikke finnes vaksiner eller medisiner mot. Da det var en mangel på dette området i Norge, har vi jobbet for endrede retnignslinjer, og tilgjengelige produkter for best mulig bestkyttelse. Ut fra dette har vi kommet opp med CACTUZ produktene som i dag forhandles på mange av norges reiseklinikker, enkelte reiseutstyrsbutikker, samt alle landets Vitus Apotek og Ditt Apotek.

Sørover er norsk representant og distributør for Vestergaard Frandsen, et innovativt dansk tekstilfirma som produserer patenterte langttidsimpregnerte myggnett. Vestergaard Frandsen produserer også et unikt kombinert mekanisk og kjemisk vannrensnings-system til individuelt bruk, Lifestraw.

Vi tilbyr til bedrifter i Sørlandsregionen helhetlige løsninger angående forebyggende tiltak mot sykdom og skade for personell i utenlandsopphold.

Vi vil alltid være behjelpelige med rådgivning av reisende, bedrifter og annet helsepersonell. Vi ønsker å dele den kunnskapen vi besitter.

Viktig informasjon og forbehold:

Alt materiale på dette nettstedet er kun ment som generell informasjon, og er ikke "helsehjelp" slik det er definert i helsepersonelloven. Informasjonen skal ikke benyttes for å stille diagnose, iverksette behandling eller erstatte konsultasjon hos lege. Ved slike formål må Sørover eller annen lege kontaktes direkte.

Sørover fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiale og informasjon publisert på dette nettstedet eller nettsteder det måtte vises til.

Alt materiale på dette nettstedet er beskyttet av åndsverkloven, og er ment benyttet til privat bruk. Enhver annen bruk av materialet, for eksempel kopiering og utdeling til klienter og annen publisering forutsetter godkjenning fra Sørover.

 

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS