Sørover er en frittstående reisemedisinsk klinikk


Sørover, tidligere Vaksineklinikken, ble startet i 1999. Sørover er en frittstående, privat reisemedisinske klinikk. Vi holder til i Kirkegata 22 i Kristiansand sentrum.

Klinikken eies av 3 leger med forskjellig og utfyllende kompetanse.

Birgit Lie, spesialist i samfunnsmedisin.
Ole Rysstad, spesialist i indremedisin og lungesykdommer.
Holgeir Skjeie, spesialist i allmennmedisin.

Legegruppen har felterfaring fra Afrikas Horn, Sør-Libanon og Bosnia, og vitenskapelig produksjon relatert til migrasjonsmedisin.

Kjersti Alice Jortveit er daglig leder, hun er offentlig godkjent sykepleier med videreutdanning i reisemedisin og har solid reiseerfaring.

Sykepleiere utfører det daglige vaksinasjons og rådgivningsarbeid. Ulike leger er i bakvaktfunksjon på rotasjon og definerer den medisinsk-faglige policy ved klinikken. Sykepleiere og leger deltar i undervisningsprogrammene som Sørover gir tilbud om.

Sørover er norsk og svensk representant og distributør for Vestergaard Frandsen, et innovativt dansk tekstilfirma som produserer patenterte langttidsimpregnerte myggnett. Vestergaard Frandsen produserer også et unikt kombinert mekanisk og kjemisk vannrensnings-system til individuelt bruk, Lifestraw.

Vi forhandler videre effektive produkter til beskyttelse mot insektsoverførbare sykdommer. Vi har utarbeidet et Travel Kit for utenlandsreisende, bestående av essentielt utstyr til en rimelig pris og vi gjennomfører kurs for helsepersonell i samarbeid med annen reisemedisinske kompetanse.

Vi tilbyr til bedrifter i Sørlandsregionen helhetlige løsninger angående forebyggende tiltak mot sykdom og skade for personell i utenlandsopphold.

Vi vil alltid være behjelpelige med rådgivning av reisende, bedrifter og annet helsepersonell. Vi ønsker å dele den kunnskapen vi besitter.

Viktig informasjon og forbehold:

Alt materiale på dette nettstedet er kun ment som generell informasjon, og er ikke "helsehjelp" slik det er definert i helsepersonelloven. Informasjonen skal ikke benyttes for å stille diagnose, iverksette behandling eller erstatte konsultasjon hos lege. Ved slike formål må Sørover eller annen lege kontaktes direkte.

Sørover fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiale og informasjon publisert på dette nettstedet eller nettsteder det måtte vises til.

Alt materiale på dette nettstedet er beskyttet av åndsverkloven, og er ment benyttet til privat bruk. Enhver annen bruk av materialet, for eksempel kopiering og utdeling til klienter og annen publisering forutsetter godkjenning fra Sørover.

 

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS