Reisemedisinske råd

Vår Reisemedisinske huskelapp omhandler råd for reisende i alle aldre. Her finner du også aktuelle artikler og studier.

 

Om mygg og Malaria
En uskyldig plage her hjemme i fuktige, lyse sommernetter- en betydelig trussel mot folkehelsen i tropene. 

| Les mer |

Gravide og tropene

Det er dog noen poeng av viktighet, som den gravide bør være oppmerksom på.

| Les mer |

Eldre og reiser
For en tenåringsjente er sannsynligvis så tilfelle, men i medisinsk forstand begynner de første definitive alderdomstegnene rundt 50-års alder, og akselerer fra 65-års alder.

| Les mer | 

Noen viktige råd ved reiser med små barn til tropiske og subtropiske strøk.
Barn under reise er ikke en ensartet gruppe. Fysiologisk er det større forskjell mellom et spedbarn og en 6-åring, enn mellom en 6-åring og en voksen

| Les mer |

Reseptbelagte medikamenter
Sørg for korrekt malariaprofylakse og evt middel til selvbehandling hvis det anses som nødvendig. Andre medikamenter bør diskuteres med, og må eventuelt ordineres av egen lege.

| Les mer |

Lite reiseapotek
Nyttige ting å ha med seg på reise.

| Les mer |

10 gyldne regler ved reiser til fjerne strøk
Viktige huskeregler

| Les mer |

Vaksineklinikkens reisemedisinske huskelapp
Reisemedisin er den sum av praktiske erfaringer- blandet med infeksjonsmedisinsk og sosialmedisinsk kunnskap-som gir en ramme for anbefalinger for å forhindre sykdom under reise, og for å behandle sykdom man får under reise eller etter at man er kommet hjem.

| Les mer |


Viktig om Dengue feber!
Dengue feber er forårsaket av et virus som smitter fra menneske til menneske ved myggstikk

| Les mer |


Tuberkulose-smittefare ved utenlandsreiser.
1/3 av verdens befolkning er smittet med tuberkulosebakterien.

| Les mer |

Flått og sykdom.
Statens institutt for folkehelse har foretatt undersøkelser som viser at en hjernebetennelse vel kjent i Europa forøvrig, kan forekomme på Sørlandskysten.

| Les mer |

HVORDAN HOLDE MYGGEN OG FLÅTTEN UNNA!
DEET-og PERMETRIN er de mest effektive midler du kan bruke på hud og klær når du vet at du vil bli eksponert for mygg, flått, knott og klegg.

| Les mer |

Malaria og myggnett
God reisemedisin er å forebygge tilstander slik at sykdom ikke oppstår.

| Les mer |

Husk gulfeber-vaksine til Sentral-Afrika og Sør-Amerika!
Gul feber er en sykdom som overføres med mygg og er en alvorlig blødende feber.

| Les mer |

West Nile virus
I pressen var det iløpet av sommer 2002 flere oppslag om den nye dødsmyggen i USA. Det man beskrev, var de tre siste års påvisning av tilfeller med West Nile virus infeksjoner ulike steder i USA. Her er noen faktaopplysninger.

| Les mer |

Fysisk sykdom og lange flyreiser
Vi gjennomgår her noen spesielle sykdomstilstander som krever spesiell aktsomhet ved lange flyreiser.

| Les mer |

Studie om myggmidler og effektivitet
"The New England Journal of Medicine" offentliggjorde juli 2002 en studie der det konkluderes med at myggmidler inneholdende DEET er trygge i bruk og mest effektive. Lemon Eucalyptus fremheves som det eneste plantebaserte myggmiddel med god virkning.

| Les mer |

Klimaeffekter og risiko for myggoverførte sykdommer
Noen myggmidler godkjennes kun til bruk i malariaområder. I Norge er det Statens Forurensingstilsyn som godkjenner myggmidler inneholdende DEET.

| Les mer |

Pneumokokkvaksinering
Pneumokokkbakterien angriper voksne og barn og kan være alvorlig hos eldre og personer som er svekket av sykdom. Vi presenterer noen fakta om pneumokokken og vaksinering mot denne mikroben. 

| Les mer |

TBE:Skogflått-encefalitt eller Flått-båren hjernebetennelse:
Skogflåttencefalitt har fått mye avisomtale den siste uken(uke 17). Vaksineklinikken vil derfor under komme med noen presiseringer til bekymrede sørlendinger:

| Les mer |

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS