Sørover eies og drives av daglig leder Kjersti Alice Jortveit. Sykepleierne har ansvar for den daglige drift, vaksinering, rådgivning og salg av produkter. Lege Holgeir Skjeie har bakvaktsfunksjon.Medisinsk-faglig ansvarlig lege:

Dr. Holgeir Skjeie, spesialist i allmennmedisin.

 

Sykepleiere:

Kjersti Alice Jortveit, ansatt i 2004 som daglig leder og sykepleier, 13 års erfaring i reisemedisin og vaksinasjon, tok i 2012/13 Foundation Course in Travel Medicine gjennom Royal College for Physicians and Surgeons in Glascow, deltar jevnlig på nasjonale og internasjonale kurs og konferanser innen reisemedisin.

Anne Rødal Karlsen, ansatt i 2005, 10 års erfaring med reisemedisin og vaksinasjon, får jevnlig oppdateringer innen reisemedisn via nasjonale og internasjonale kurs og konferanser i reisemedisin.

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS