Dr. Holgeir Skjeie            Dr. Ole Rysstad                Dr. Birgit Lie                               
                                     
      Daglig leder                 Anne Rødal Karlsen     
 Kjersti Alice Jortveit                Sykepleier                         
       Sykepleier                                                             

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS