Priser på vaksiner og konsultasjoner

 

1. gangs konsultasjon: Kr 275,-

Kveldskonsultasjon etter kl 16: Kr 275,-

Konsultasjon studenter: Kr 185,-

Konsultasjon oppfølging/grupper: Kr 185,- 

Konsultasjon barn under 16 år: Kr 150,-

Gebyr uteblitt fra avtalt time: Kr 185,-

Nytt vaksinekort: Kr 100,-

Melde gamle vaksiner til "mine Vaksiner": Kr 100,-

Reseptgebyr: Kr 100,-

Fakturagebyr: Kr 60,-

Prosedyretakst og materiell per injeksjon: Kr 100,-

 

 

Vaksinepris per dose. Første linje viser FHI sine priser, andre linje inkludert prosedyretakst per injeksjon, altså pris på vaksinen. Konsultasjon kommer i tillegg (se priser over).

VAKSINER

Pris fra FHI          

Pris inkl. prosedyre
     
Difteri, tetanus, kikhoste og polio (Boostrix Polio) Kr. 275,- Kr. 375,-
Difteri, tetanus og kikhoste (Boostrix) Kr. 230,- Kr. 330,-
Gul feber Kr. 380,- Kr. 480,-
Hepatitt A, voksen Kr. 330,- Kr. 430,-
Hepatitt A, barn Kr. 250,- Kr. 350,-
Hepatitt B, voksen Kr. 215,- Kr. 315,-
Hepatitt B, barn Kr. 170,- Kr. 270,-
Hepatitt A+B, voksen Kr. 475,- Kr. 575,-
Hepatitt A+B, barn Kr. 345,- Kr. 445,-
Influensavaksine, inkl konsult Kr. 300,- Kr. 300,-
Influensavaksine, som del av reisekonsult Kr. 250,- Kr. 250,-
Japansk encefalitt Kr. 810,- Kr. 910,-
Kolera og ETEC-diare, 2 doser Kr. 400,- Kr. 500,-
Kolera og ETEC-diare, 1 dose Kr. 200,- Kr. 250,-
Meningokokk A+C+W135+Y Kr. 390,- Kr. 490,-
Polio Kr. 135,- Kr. 235,-
Rabies Kr. 520,- Kr. 620,-
Skogflått-encefalitt, voksen Kr. 305,- Kr. 405,-
Skogflått-encefalitt, barn Kr. 285,- Kr. 385,-
HPV virus (Gardasil 9)

Kr. 1385,-

Kr. 1485,-
Tetanus Kr. 60,- Kr. 160,-
Tyfoidfeber Kr. 200,- Kr. 300,-
Tyfoidfeber, kapsler Kr. 220,- Kr. 320,-
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS