|tilbake|

TBE:Skogflått-encefalitt eller Flått-båren hjernebetennelse:

Skogflåttencefalitt har fått mye avisomtale den siste uken(uke 17). Vaksineklinikken vil derfor under komme med noen presiseringer til bekymrede sørlendinger:

TBE(Tick-Borne Encephalitis), på norsk flått-båret hjernebetennelse,er en flått-overført,svært sjelden infeksjonssykdom i Norge.
Den har 2 stadier, et influensaliknende første stadie, og så etter dager til et par uker , hos noen utvikling av andre stadie,hjerne-betennelsen.
Det er påvist 9 tilfeller av sykdommen i Norge,de siste 7 år,alle på Sørlandet.
De fleste som blir smittet,blir ikke syke.( 1 av 250)
De fleste som blir syke, får kun en kraftig influensa-liknende sykdom.(70-95% av pasientene).
Dødeligheten i Vest-Europa er 2%, mens 3% får varige nerveskader.
Barn har oftest et mildere, mindre alvorlig forløp av sykdommen.

Der finnes en effektiv vaksine, som må tas 3 ganger i for full effekt .
Vaksinen varer i 3 år, så er det nødvendig med 1 påfylls-dose.
Norske myndigheter anbefaler ikke rutinemessig vaksinering av mennesker i områder hvor smitte er blitt påvist i Norge,da sykdommen pr i dag er så sjelden.
(For mer informasjon om vaksinen, se på nettsiden vår under : Vaksiner og malariaprofylakse)

Beskyttelse mot flåttbitt ved riktig bekledning er et enkelt tiltak for å redusere risiko.
Likeledes vil man effektivt redusere risiko for flåttbitt ved bruk av permitrin på klesplagg man bruker i skog og mark i sesongen,samt langgtidsvirkende,mygg-og flått-middel inneholdende DEET på bar hud.

Holgeir Skjeie,Spes.Allmennmedisin,Vaksineklinikken.

Kilder:
Mandell:Principles and Practices of Infectious Diseases.
SIFF:Statens Institutt for Folkehelse.
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS