DEET OG PERMETRIN MOT MYGG OG FLÅTT


23.09.2010
Beste beskyttelse mot mygg og flått er Permetrin på tøy sammen med DEET på hud.Beskyttelse mot mygg og flått
-Sørover tar de internasjonale retningslinjene hjem.

Sørover introduserer gjennom Vitus-apotekene og reiseklinikker
to-komponent-beskyttelsen mot mygg og flått;
Cactuz Clothing Treatment og Cactuz 20% DEET eller Cactuz 50% DEET.

Internasjonalt er sykdommer overført med mygg- og flåttbitt et stort folkehelseproblem. Denguefeber, malaria, gulfeber, virusoverførte hjernebetennelser og flåttbåren hjernebetennelse er bare noen av en hel rekke slike sykdommer. Felles for mange av disse sykdommeme er at vi fremdeles er uten effektive vaksiner og medisiner.
Grunnstammen i all bekyttelse mot insekter som overfører sykdommer, innenlands som utenlands, er å kombinere tildekning av kroppen med et mygg- og flåttmiddel påført huden. Mygg-og flåttmidler forstyrrer insektets navigering mot huden. Kombineres dette med et annet insektsmiddel sprayet på tekstiler og klær, og som dreper insekter, oppnår man optimal stikk/bitt-beskyttelse.

Dette er vår to-komponent-beskyttelse: Deet-spray til hud og permetrin til bruk på klær og andre tekstiler.

Sørover har anbefalt og formidlet dette til reisende i tropiske områder i mange år. Dette er i tråd med nasjonale og internasjonale retningslinjer på området. Insektsoverførte sykdommer er de siste årene blitt et problem også i Norge. Det registreres økt forekomst av flåttoverført borrelia-sykdom og flåttbåren hjernebetennelse. Av denne grunn er det nå behov for å introdusere to-komponent-beskyttelsen i Norge.

Cactuz 20% DEET og 50% DEET skal kun brukes på huden. Virkestoffet DEET er vårt viktigste mygg- og flåttmiddel og som gjør at mygg og flått har vansker med å orientere seg når den beveger seg mot huden. DEET dreper altså ikke disse insektene, men hindrer navigeringen. Flåtten er imidlertid ikke så navigasjonsfølsom som mygg og det er derfor ekstra nødvendig med permetrin på klær i tillegg. Du skal spraye Cactuz DEET i håndflaten og så stryke middelet over alle hudområder som ikke er beskyttet av klær. Varigheten er 4-6 timer for 20% DEET og 8-10 timer for 50% DEET.


Cactuz Clothing Treatment inneholder permetrin og skal bare brukes på tekstiler. Det er en insektsgift som dreper mygg og flått hvis den setter seg på impregnert tøy. Den er ufarlig for dyr og mennesker. Sprayen skal brukes spesielt langs kantene av tekstiler der tøy møter hud. Du skal altså spraye halskraven, armene, bukselinningen, nederst på buksebenene og eventuelt hatt eller caps. De appliserte områdene bør være fuktige men trenger ikke være gjennomvåte. Virkningen er 1-2 uker eller til neste vask.


- Cactuz 20% DEET eller Cactuz 50% DEET i kombinasjon med Cactuz Clothing Treatment er den mest effektive mygg- og flåttbeskyttelsen på markedet. Midlene kan brukes hver for seg som stikkprofylakse, men den unike Cactuz to-komponent-beskyttelsen sikrer best effekt.

- Kombinasjon av et mygg- og flåttmiddel til bruk på hud og et insektsmiddel til bruk på klær følger internasjonale anbefalinger om sykdomsbeskyttelse. Bruken av slike midler er dokumentert effektive og er sikre å bruke når bruksanvisningen følges.

- Målgruppen er personer som ferdes i områder med risiko for flåttoverførbare sykdommer i sommer- og høstsesongen og personer som ønsker effektiv beskyttelse mot mygg.

- Cactuz to-komponent-beskyttelse er førstevalg for personer som skal reise utenlands og beskytte seg mot denguefeber, malaria og andre sykdommer som overføres med mygg og flått.

- Mange plages unødig med kraftig kløe og utslett etter myggstikk. Ved ferdsel i friluft har ikke disse tilstrekkelig effekt av vanlige myggmidler. Cactuz to-komponent-beskyttelsen gir økt beskyttelse og bør prøves ut i slike tilfeller.

- DEET skal ikke brukes på barn under 13 år.

- Cactuz-produktene inneholder ingen potensielt allergifremkallende luktestoffer eller parfymer.
Vitenskapelig dokumentasjon på to-komponentsbeskyttelsen mot mygg og flått:

Expert Review to-komponent.pdf tilbake             Print  Utskriftvennlig versjon
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS